Ikkunoiden ja ovien CE-merkintä

Yleistä

Ikkunoiden ja ovien CE-merkintään siirryttiin sarjavalmisteisissa vakiotuotteissa 1.7.2013 alkaen. 

CE-merkinnässä tulee ilmoittaa vähintään kaksi tuoteominaisuutta rakennustuoteasetuksen mukaan.  CE-merkinnällä (Suoritustasoilmoitus) tulee osoittaa viranomaisten esittämien määräysten vaatimusten toteutuminen eri perusominaisuuksilla (ts.harmonisoidut ominaisuudet).  Ikkunalla ei ole paljoakaan tuotestandardiin tukeutuvia ominaisuuksia, joihin liittyy lukuarvo- tai luokkavaatimuksia.  Nykyisin energian kulutuksen laskenta rakennuksen määräysten mukaiseen E-lukuun johtaa tiettyihin suunniteltuihin ikkunoiden U-arvoihin ja kokonaisenergianläpäisevyysarvoihin (vaipan ikkunan tai oven vertailuarvo on max.1.0 lämpimissä tiloissa, mutta E-luvun puitteissa voi olla huonompikin).  Asiakas/rakennussuunnittelija määrittää ostettavan ikkunan U-arvovaatimuksenIkkunan ja oven käyttö- ja paloturvallisuuteen voi olla myös vaatimuksia, joka vaatii erikoislasitusten käyttöä. Valmistajan oilmoitettava tuoteominaisuudet, jotka selviää CE-merkinnästä ja suoritustasoilmoituksesta sekä tilausasiakirjoista. 

Kaava-alueella ja muuallakin saattaa olla ääneneristävyysvaatimuksia, jolloin ko. ominaisuus on ilmoitettava (itse vaatimustason selvitys kuuluu asiakkaalle ja hänen pääsuunnittelijan vastuulle).  Viranomaiset voivat esittää vaatimuksensa perusominaisuuksien osalta, muut ominaisuudet ovat vapaaehtoisia tai tilaaja edellyttää jonkun tuoteominaisuuden täyttymistä.  Lisätietoja ominaisuuksista ikkuna- ja ovituotestandardissa EN 14351-1 +A2 (syksyyn 2016 asti SFS EN 14351-1 +A1).  

Ikkunoiden ja ovien CE-merkintään liittyvä kansallinen soveltamisstandardi (SFS 7031) ilmestyi  joulukuussa 2016.  Tämä tulisi jokaisen rakennussuunnittelijan hallita. Soveltamisstandardissa annetaan suosituksia/ohjeita harmonisoitujen ominaisuuksien luokista ja lukuarvoista eri rakennuksille.  Lisäksi se sisältää muita tulkintoja, tyypillisinä ikkunoille ja oville, joihin ei löydy selvää vastausta tuotestandardista eikä rakennustuoteasetuksesta.  Ikkunat ja ovet kuuluvat AC-menettelyssä luokkaan AVCP 3 (tai AVCP 4 mikroyritykset), palo-ominaisuuksien osalta AVCP 1.  AVCP 3 ominaisuuksien osalta luku- ja luokka-arvot määrittää ilmoitettu laitos (eli Notified Body, Suomessa lähinnä Eurofins Expert Services, entinen VTT Expert Services) , kun sen sijaan mikroyritysten ominaisuudet on saattanut määrittää ei-notifioitu laitos. Yksilöllisiä arkkitehdin tai muun suunnittelemia tuotteita eikä suojeltuun museokohteeseen tehtyjä tuotteita tarvitse CE-merkitä, mutta jos perusominaisuuksien arvoja on tiedossa, ei ole esteitä CE-merkinnälle. 

Kaikkia paloikkunoita ja –ovia ei voi  merkitä CE-merkillä (palolasi kylläkin), koska niillä ei ole voimassa olevaa tuotestandardia.  Näiden osalta tuotteet hyväksytään käyttöön joko tuotehyväksyntätodistuksella  tai rakennuspaikkakohtaisella hyväksynnällä esim. testausselosteeseen perustuen.  Testattua kokoa ei yleensä saa ylittää ja esim. tuotehyväksyntätodistuksessa tarkemmin selviää esim. hyväksyttävä helasisältö. Avattavien palonsuojaulko-ovien ja -ikkunoiden (SFS-EN 16034:2014) osalta on menossa CE-merkinnän  siirtymäaika 1.11.2016-1.11.2019. Tyyppihyväksyntä ei ole enää ollut mahdollista vuoden 2018 alusta lukien. Sisäovien osalta CE-merkintä ei vielä ole mahdollista tuotestandardin hyväksynnän viiveestä johtuen. 

Rakennustuoteasetuksen n:o 305/2011 mukaan (9 artikla, kohta 1) CE-merkintä on kiinnitettävä rakennustuotteeseen näkyvästi, helposti luettavasti ja pysyvästi.  Jos tuotteen luonteen vuoksi (mm.  ikkunat ja ovet) tämä ei ole mahdollista, merkintä käy ilmi joko pakkauksesta tai sen mukana toimitettavista  asiakirjoista. Suoritustasoilmoitus (ns.DoP) tulee toimittaa asiakkaalle, ellei se ole valmistajan www-sivuilla. 

Fenestran CE-merkintä (Loimaan tehtaan valmistamat tai valmistuttamat tuotteet)

a) Puualumiini-ikkunat ja -ovet sekä puuikkunat  

Fenestran CE-merkintä tukeutuu kolmeen asiakirjaan: tilausvahvistukseen, CE-ilmoitukseen ja suoritustasoilmoitukseen.  Tilausvahvistuksessa kerrotaan kaikki tärkeimmät tilaajan edellyttämät ominaisuudet.  CE-ilmoitukset (sisältävät CE-merkinnät)  sekä käyttö-, hoito, varastointi- ja asennusohjeet (SFS EN 14351-1 + A2 mukaisesti) toimitetaan  lähetyksen mukana asiakkaalle.  Fenestran CE-merkintä perustuu vähintään kahteen ominaisuuteen, joista toisena on lämmönläpäisykerroin.  Tuotteet on jaettu muutamaan U-arvo-ryhmään. 

Suoritustasoilmoitukset samoin kuin muu yrityksemme CE-informaatio löytyy www-sivuiltamme suoritustasoilmoitukset liitetaulukkoineen (mm. U-arvotaulukko, jota voi käyttää energialaskennassa, kun tarvitaan tarkempia tietoja U-arvon ohella säteilyominaisuuksista).  Rakennustuoteasetuksen mukaisesti pyydettäessä toimitamme tilaukseen liittyvät suoritustasoilmoitukset asiakkaalle paperisessa tai sähköisessä muodossa (Rakennustuoteasetus 7. artikla kohdat 1-3).  Suoritustasoilmoituksissa kerrotaan kaikki valmistamiimme tuotteisiin liittyvät tutkitut (tuotestandardi SFS EN 14351-1 + A1, testatut tai lasketut) ominaisuudet.  Nämä on määrittänyt pääasiassa VTT, nykyinen Eurofins (ilmoitettu laitos eli Notified Body) AVCP 3 mukaisesti.  Joitakin testauksia on suoritettu Ruotsin SP:llä, nykyisellä RISE:llä. 

b) Alumiini-ikkunat ja –ovet sekä julkisivujärjestelmät 

Alumiini- ikkunoita ja -ovia koskee sama tuotestandardi kuin edellä mainittu EN 14351-2 + A1, mutta julkisivutuotteita koskee tuotestandardi SFS-EN 13830 ”Julkisivujärjestelmät”. 

Alumiinituotteemme perustuu järjestelmäsertifikaattiin, jolloin järjestelmän myyjä vastaa siihen liittyvistä tuoteominaisuuksista.  Täten ilmoitamme heidän ilmoittamansa tuoteominaisuudet lukuarvojen ja luokkien osalta. Tuotteiden suoritustasoilmoitukset toimitetaan toimituksen yhteydessä. Ominaisuuksista kerrotaan myös tarjous- ja tilausasiakirjoissa.

c) Fenestran välitystuotteiden CE-merkintä 

Fenestran välityksessä olevien tuotteiden CE-merkinnästä vastaa omalla järjestelmällään välitystuotteiden valmistaja.  Ohessa linkit ko. valmistajien sivuille. 

 

Annamme mielihyvin lisätietoa tuotteistamme.

Jorma Tiiri
Fenestra Suomi Oy, Ikkunat
tuotekehityspäällikkö, dipl.ins.
Kansallisen ikkuna- ja ovituotestandardin tuki- ja ohjausryhmän (TC33) puheenjohtaja 

+358406851106
jorma.tiiri@fenestra.fi